Wielkość czcionki

Polsko-niemieckie seminarium parkowe

Sezon roku 2023 w Ogrodzie Różanym zbliża się do końca. Aby to unikalne założenie parkowe zachowało swój urok nie tylko latem, lecz przez cały rok, konieczne są, szczególnie jesienią, różnego rodzaju ogrodnicze prace przygotowawcze.

Zespół pracowników Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego z radością przyjmuje wsparcie społecznych ogrodników-hobbystów.

Gruppe mit Handwagen gehen durch den herbstlichen Park
Deutsch-polnisches Parkseminar 2022, Rechte: Stadt Forst (Lausitz)/ EBKTM

W sobotę, 14 października 2023 roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na jednodniowe seminarium parkowe. Zbiórka uczestników o godz. 8:30 przy restauracji Rosenflair, Wehrinselstraße 42.

W trakcie seminarium zapewniamy napoje i ciasto, a po wykonanej pracy zapraszamy uczestników na kiełbaskę z grilla.

Tematem tegorocznego seminarium będzie ponownie rok jubileuszowy. Z okazji 110-lecia Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz) w czerwcu 2023 roku uroczyście odsłonięto rzeźbę „Dziewczyna z dzbanem wody“ w jej pierwotnej lokalizacji. W nawiązaniu do tego wydarzenia w teoretycznej części seminarium zostanie wygłoszony wykład wprowadzający na temat historii powstania tej rzeźby.

Następnie w części praktycznej zajmiemy się znacznym zwiększeniem ilości kwiatów cebulowych, tak aby następną wiosną cieszyć się bogactwem kwitnących kwiatów.

W nowej Palmiarni w parku na wyspie Wehrinsel zaplanowane są punktowe nasadzenia drzew, a na lipowym rondzie  w tym parku zostanie wzniesiony mur z kamieni bez zaprawy murarskiej.

Seminarium zakończy się finałowym obejściem o godz. 15:30.

 

Program

8:30 rejestracja uczestników w restauracji Rosenflair, Wehrinselstraße 42
9:00 powitanie
9:15 wykład wprowadzający
10:00 instruktaż BHP, podział na grupy
10:00-14:00 prace w grupach roboczych (napoje + ciasto)
14:00-14:30 przerwa obiadowa /grill w Palmiarni
14:30-15:30 finałowe obejście parku

 

Zgłoszenie udziału

Osoba do kontaktu: Aneta Bałuszek
E-Mail: a.baluszek@forst-lausitz.de
Telefon: +49 3562 989 359


Wspomnienie – I Polsko-niemieckie seminarium parkowe w roku 2022

Rückblick auf das erste deutsch-polnische Parkseminar
Rückblick auf das erste deutsch-polnische Parkseminar, Rechte: Stadt Forst (Lausitz)/ EBKTM