Wielkość czcionki

Oznaczenie oferenta impressum

Wydawca

Miasto Forst (Lausitz)
Burmistrz
Simone Taubenek

Merytorycznie odpowiedzialny zgodnie z § 5 TMG i § 55 RStV:
Zakład własny ds. Kultury, Turystyki, Marketingu Miasta Róż Forst (Lausitz)
Stefan Palm
Lindenstr. 10-12 03149
Forst (Lausitz)

E-Mail: s.palm@forst-lausitz.de
Tel.: (03562) 989-352
Fax: (03562) 989-245

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz): DE138826940

Kierownictwo projektu

Kierownik projektu: Cathleen Rohr-Mehani, pełnomocnik ds. cyfryzacji

E-Mail: c.rohr-mehani@forst-lausitz.de
Tel.: (03562) 989-117
Fax: (03562) 7460

Kierownik techniczny: Carsten Wilke, TUIV

E-Mail: c.wilke@forst-lausitz.de
Tel.: (03562) 989-126
Fax: (03562) 7460

Koncepcja, architektura sieciowa i programowanie

Lohmann und Robinski
professional web solution
Querstraße 48
03044 Cottbus

Internet: www.lohmann-robinski.de
E-Mail: mail@lohmann-robinski.de
Tel.: (0355) 4943684
Fax: (0355) 4943686

Seitenblick digitale Medien GmbH
Neue Brücke 2
70173 Stuttgart

Internet: www.seitenblick.de
E-Mail: info@seitenblick.de
Tel.: (0711) 25261-100
Fax: (0711) 25261-111

System zarządzania treścią

Six Offene Systeme GmbH
Wallstraße 15
10179 Berlin
Tel.: (030) 5300099-10
Fax: (030) 5300099-199

Six Offene Systeme GmbH
Am Wallgraben 99
D 70565 Stuttgart
Tel.: (0711) 99091 0
Fax: (0711) 99091-99

Internet: www.six.de
E-Mail: info@six.de

Mapy cyfrowe

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam

Internet: www.geobasis-bb.de
E-Mail: poststelle@geobasis-bb.de
Tel.: (0331) 8844-123
Fax: (0331) 8844-16-123

Zdjęcia, obrazy i ilustracje

 • Stadt Forst (Lausitz)
 • Pressestelle der Stadt Forst (Lausitz)
 • Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing der Stadt Forst (Lausitz)
 • Brandenburgisches Textilmuseum
 • PatLografie, Patrick Lucia
 • linaMEDIA, Lina Herold
 • Annika Dubrau
 • Lisa Neumeister
 • Annette Schild
 • Donald Saischowa
 • Rico Hofmann
 • Alicja Zielonka
 • Brandenburgisches Textilmuseum Forst (Lausitz)
 • Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)
 • Frank Henschel
 • Lucia Laurenz
 • Gut Neu Sacro
 • Jende Posamenten Manufaktur GbR
 • Congadesign/pixabay
 • Pexels GmbH
 • Marco Schulze
 • Efka – Foto, Franciszek Kołpaczek
 • Dubrauer Baumschule
 • Gartenbau und Baumschule Paul Engwicht
 • Frank Stein
 • Förderverein Ostdeutscher Rosengarten Forst 1913 e.V.
 • ijgd
 • Leo Seidel
 • Helmut P. Fleischhauer

Ogólna wskazówka:
Zdjęcia i logotypy stowarzyszeń, organizacji i instytucji zostały udostępnione przez te stowarzyszenia, organizacje i instytucje i udzieliły zgody na publikację.

Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Miasto Forst (Lausitz) nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnianych informacji. Roszczenia o odpowiedzialność miasta Forst (Lausitz) za szkody materialne czy niematerialne powstałe wskutek korzystania wzgl. niekorzystania z prezentowanych informacji wzgl. wskutek korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile po stronie miasta Forst (Lausitz) nie wystąpiło celowe zawinienie lub zawinienie wynikające z rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Miasto Forst (Lausitz) stanowczo zastrzega sobie, że część stron lub cała oferta może być bez odrębnej zapowiedzi zmieniona, skasowana albo tymczasowo lub ostatecznie zawieszona.

2. Odesłania i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do obcych stron internetowych („hyperlinks“), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności miasta Forst (Lausitz), zobowiązanie do odpowiedzialności zachodziłoby tylko w przypadku, w którym miasto Forst (Lausitz) wiedziało o treściach i miało techniczne możliwości zapobieżenia korzystania ze sprzecznych z prawem treści. Miasto Forst (Lausitz) stanowczo niniejszym oświadcza, że w momencie umieszczenia linka nie stwierdzono na przekierowywanych stronach żadnych nielegalnych treści.

Miasto Forst (Lausitz) nie ma żadnego wpływu na treści lub autorstwo przekierowanych/powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym stanowczo od wszelkich treści na przekierowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linka. Niniejsze stwierdzenie obowiązuje wszystkie linki i odesłania umieszczone na własnej stronie internetowej oraz wpisy obcych osób w uruchomionych przez miasto Forst (Lausitz) księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne oraz w szczególności za szkody wynikłe wskutek korzystania lub niekorzystania z informacji w ten sposób prezentowanych, odpowiada wyłącznie oferent stron, do których odsyłano, a nie ten, poprzez którego linki jedynie odesłano do publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Miasto Forst (Lausitz) stara się we wszystkich publikacjach przestrzegać prawo autorskie do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z własnych opracowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione na stronie i ewentualnie zastrzeżone przez osoby trzecie znaki handlowe i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa właścicielskiego każdorazowego zarejestrowanego właściciela. Na podstawie samego wymienienia nie można wnioskować, że znaki handlowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!

Copyright do publikowanych, opracowanych przez samo miasto Forst (Lausitz) własnych obiektów leży wyłącznie po stronie miasta Forst (Lausitz). Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez wyraźnej zgody miasta Forst (Lausitz) niedozwolone.

4. Wykorzystywanie danych kontaktowych

Wykorzystywanie opublikowanych w stopce redakcyjne (impressum) lub podobnych miejscach danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy mailowe, przez osoby trzecie do przesyłania niechcianych informacji, jest niedozwolone. Stanowczo zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spam-mails w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Wysyłanie e-maili

W przypadku otrzymania maili są one automatycznie kontrolowane w aspekcie bezpieczeństwa i spamu. Jeśli Państwa mail nie spełnia tych kryteriów, nie zostanie dostarczony.

Adresy mailowe służą tylko przyjęciu prostych informacji bez podpisu elektronicznego i/lub szyfrowania. Zobowiązujące prawnie oświadczenia i wnioski, które wymagają zgodnie z obowiązującym prawem formy pisemnej, nie mogą być skutecznie doręczane na te adresy.

6. Prawomocność niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do tej strony. Jeśli część lub pojedyncze sformułowania nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie całkiem odpowiadają obowiązującemu prawu, nie narusza to ważności treści w pozostałych częściach dokumentu.