Wielkość czcionki

Park na wyspie Reisigwehrinsel

Wizyta w najmniejszej pod względem powierzchni części parku gwarantuje piękno i spokój. Tutaj, na wyspie Reisigwehrinsel, goście mogą cieszyć się ciszą i prawie nietkniętą przyrodą oraz z niezwykłymi drewnianymi rzeźbami.

Wyspę tworzy bieg rzeki Nysa i kanał Mühlgraben, a otaczają ją jazy. Również tutaj róża ma swoje miejsce. Krzewy dzikiej róży, dopełniają ten obszar.

Poznaj Park na wyspie Reisigwehrinsel

W osobistym odkryciu parku, podzielonego na trzy strefy, pomoże przewodnik, dostępny w kasach biletowych w formie broszury (PL) lub audioprzewodnika (PL). W przypadku drugiego wariantu należy zeskanować kod QR i rozpocząć zwiedzanie.

Cały zespół parkowo-ogrodowy został podzielony w przewodniku na 20 ponumerowanych stacji, dzięki którym można zapoznać się krok po kroku z zabytkowym parkiem oraz jego osobliwościami.

Opis stacji 18-20 na wyspie Reisigwehrinsel:

Edelstahlskulptur in Form einer stilisierten flachen Blüte auf einem Sockel, auf der Reisigwehrinsel im Ostdeutschen Rosengarten
Grenzrose von Park zu Park - auf der Reisigwerhinsel im Ostdeutschen Rosengarten, Fotograf: PatLografie, Rico Hofmann, Bildrechte: Stadt Forst (Lausitz)

Miasto Forst (Lausitz) obchodziło w 2015 r. 750-lecie swojego istnienia. Do przygotowania i organizacji imprezy powołano Komisję ds. Imprez. Na wielu wieczornych spotkaniach dojrzewały pomysły, które przeradzały się w fakty.

27.06.2015 r. w ramach Festynu Ogrodu Różanego doszło do inauguracji piątej róży granicznej o nazwie Z parku do parku. Spośród licznych projektów artysty Thomasa Rothera Komisja ds. Imprez wybrała dziewięć rzeźb róż dla miast Forst (Lausitz), Lubska i Brody oraz przedyskutowano miejsce ich przyszłej lokalizacji.

Pierwsza róża graniczna miasta Forst została wzniesiona podczas ceremonii inauguracji odrestaurowania zapory Kegeldamm. Stalowa rzeźba o nazwie Pokój stoi przy dawnym moście Lange Brücke, który do 1945 r. prowadził przez rzekę Nysę do dzielnicy miasta Forst - Berge (dziś polskie Zasieki). Róża graniczna spogląda dziś znad rzeki Nysa w kierunku Polski i symbolizuje pokój. W dniu 04.03.2015 r. miasto Forst (Lausitz) ufundowało miastu Lubsko i Brody dwie róże graniczne jako prezent z okazji 15-lecia polsko-niemieckiego partnerstwa miast. Róża graniczna o nazwie Róża znajduje się przy ratuszu w Brodach, a druga przy Domu Kultury w Lubsku.

Familie steht auf der Brücke der Wehranlage und schaut auf die Fischtreppe
Wehranlage mit Fischtreppe, Fotograf: PatLografie, Patrick Lucia, Bildrechte: Stadt Forst (Lausitz)/ EBKTM

Podążając na południe za zaporą na rzece Nysa, dociera się do wyspy Reisigwehrinsel, utworzonej przez regulację jej koryta. Ta granicząca z Polską rzeka jest uregulowana łącznie trzema jazami. Kanał Mühlgraben daje swój początek koła ratunkowego miasta.

Od 2007 r. wyspa Reisigwehrinsel jest ponownie dostępna jest dla zwiedzających. W czasach NRD mieściło się tu biuro Zarządu Gospodarki Wodnej. W tamtym czasie systemy jazowe były regulowane ręcznie. W 2005 r. miasto Forst ponownie przejęło ten teren. W latach 2006-2007 wybudowano nowoczesny system jazowy na Nysie wraz z przepławką dla ryb.

Nazwa Reisigwehr wskazuje, że kiedyś istniały tu proste konstrukcje jazowe wykonane z drewna (chrustu).  Już od średniowiecza woda z Nysy była kierowana do koryta Mühlgraben. W planie sytuacyjnym z 1937 r., w miejscu dzisiejszego budynku mieszkalnego, znajduje się mniejszy budynek pełniący funkcję mieszkania ogrodnika. W tym czasie można było minąć wyspę Reisigwehrinsel i jazy, i udać się w kierunku wschodnim do kąpieliska z plażą do opalania (teren dzisiejszej Polski).

Dla Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego wyspa Reisigwehrinsel nie odgrywała wówczas żadnej roli, była całkowicie zarośnięta drzewami.

Mädchen sitz im Vordergrund und schaut nach hinten, im Hitergrund steht Familie schut interessiert auf eine Schautafel
Skulpturenpfad auf der Reisigwehrinsel, Fotograf: PatLografie, Patrick Lucia, Bildrechte: Stadt Forst (Lausitz)/ EBKTM

Wraz z przyłączeniem Reisigwehrinsel do miasta Forst w 2005 r. stało się możliwe zintegrowanie tej części krajobrazu z Ogrodem Różanym. W pierwszej kolejności rozebrano zespół budynków i garaży w północnej części wyspy. W ramach przygotowań do 100-lecia Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego, w 2013 r. wytyczono na tym terenie ścieżki i posadzono dzikie róże.

W 2013 r. w mieście róż Forst (Lausitz) odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Sztuki, które gościło artystów z całego świata. Temat przewodni sympozjum brzmiał Każdemu pożegnaniu towarzyszy nowy początek – przemiana drzew kasztanowych z zapory Kegeldamm. W ten sposób, ze ściętych pni kasztanów, które kiedyś stały w pobliżu Nysy powstały rzeźby. Każdy artysta intensywnie zajmował się pracą, w wyniku czego w ciągu zaledwie tygodnia z surowych pni drzew powstały dzieła sztuki, które wprawiają w zdumienie i budzą refleksję. W sympozjum wzięło udział 16 artystów z ośmiu krajów. Wiele rzeźb stworzonych przez rzeźbiarzy znalazło swoje miejsce na wyspie Reisigwehrinsel.

Ścieżkę w kierunku Reisigwehrinsel wzbogacono w 2019 r. o siedem obiektów. Są to rzeźby, które powstały podczas II Międzynarodowego Sympozjum Sztuki w Forst we wrześniu 2018 r. Każdego, kto dotrze do Reisigwehrinsel, przywita wysoka na 5,5 m rzeźba pt. Memory and Fantasy autorstwa Paolo Viviana z Włoch. Pozostałe rzeźby można podziwiać na okrężnej ścieżce na wyspie.