Wielkość czcionki

Regulamin Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz)

Drodzy Goście!
Wschodnioniemiecki Ogród Różany jest pomnikiem sztuki ogrodowej. Aby zachować park także dla przyszłych pokoleń zwiedzających, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:

Nie wolno:

 • używać na alejach parku innych pojazdów niż wózki dziecięce, inwalidzkie czy balkoniki. Prowadzenie („pchanie“) rowerów dozwolone jest jedynie w częściach parku „Wehrinsel“ i „Reisigwehrinsel“;
 • niszczyć budowli, budynków, instalacji parkowych i roślin, ani usuwać ich czy zanieczyszczać;
 • wyrzucać lub pozostawiać śmieci wszelkiego rodzaju;
 • filmować i fotografować dla celów komercyjnych bez zezwolenia;
 • wspinać się na budowle i konstrukcje ogrodowe;
 • zanieczyszczać instalacje wodne i fontanny, wchodzić do nich lub kąpać się w nich;
 • ustawiać, usuwać lub przestawiać tabliczek z wskazówkami, etykiet itp.;
 • puszczać muzyki lub muzykować;
 • organizować obozowisk, ognisk i grilli;
 • handlować i prowadzić działalności zarobkowej;
 • organizować demonstracji;
 • przynosić ze sobą broni wszelkiego rodzaju lub przedmiotów, które nadają się na broń sieczną, tnącą czy kłującą, szklanych butelek, butli gazowych, aerozoli czy innych pojemników z substancjami zagrażającymi zdrowiu.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • Wstęp do parku odbywa się na własne ryzyko.
 • Wejście na trawniki w Parku Róż dozwolone jest tylko w celu oglądania róż.
 • Na wyspie Wehrinsel i Reisigwehrinsel korzystanie z trawników w celu siedzenia, leżenia i zabawy jest jak najbardziej pożądane i dozwolone.
 • Psy należy na terenie całego zespołu parkowego prowadzić na krótkiej smyczy, psie odchody należy niezwłocznie usuwać.
 • Kontrola wejścia i toreb:
  Miasto Forst (Lausitz) lub każdorazowy organizator wydarzenia lub podmioty trzecie na zlecenie miasta Forst (Lausitz) lub każdorazowego organizatora są uprawnione do przeprowadzenia kontroli osób wchodzących w celach bezpieczeństwa. Obejmuje ona prawo do przeszukania odzieży i toreb lub innych pojemników. W przypadku odmowy poddania się kontroli można odmówić wejścia. W przypadku odmowy wejścia nie przysługuje roszczenie do zwrotu ceny biletu wstępu!
 • Należy wykonywać polecenia personelu.
 • Wejście na teren parku oznacza wyrażenie zgody na regulamin parku.

W przypadku naruszenia regulaminu:

Kto naruszy niniejszy regulamin, może zostać usunięty ze Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego lub otrzymać zakaz wstępu do niego w przyszłości. Zwiedzający odpowiada za spowodowane przez siebie szkody. Czyny karalne będą zgłaszane właściwym organom.

Wskazówki:

 • Woda w fontannach nie nadaje się do picia.
 • Zimą drogi odśnieżane są tylko w ograniczonym zakresie.
 • Za przechowywane przedmioty (np. w zamykanych skrytkach lub boksach na rowery) nie bierzemy odpowiedzialności.

Godziny otwarcia:

Park Róż:
maj – wrzesień Godz. 09:00 – 19:00
październik – kwiecień obowiązują bilety wstępu  Godz. 09:00 – 17:00
Wehrinsel i Reisigwehrinsel: Wstęp wolny  Codziennie od godz. 9:00 do zmierzchu, wstęp wolny, w przypadku wydarzeń specjalnych lub przy ekstremalnych warunkach pogodowych możliwa jest zmiana godzin otwarcia.

Wstęp / Opłaty:

Aktualne ceny biletów wstępu, opłaty za wypożyczenie itd. wywieszone są przy kasach. W celu uzyskania dalszych informacji oraz w przypadku pytań prosimy zwracać się do personelu. Życzymy Państwu miłego pobytu.

Miasto Forst (Lausitz)
Burmistrz