Wielkość czcionki

Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łuzyckich 2021

Logo kombiniert - Europäischer Fonds für reg. Entw. und Interreg

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wspłpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020. Miasto Forst (Lausitz) jest partnerem tego projektu.

Głównym celem projektu jest intensyfikacja i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami i administracjami parków w poszerzonym Związku Parków, trwałe rozpropagowanie działań konserwatorskich wśród mieszkańców obszaru wsparcia, zintensyfikowanie współpracy sieciowej administracji parków, aktywna partycypacja grup i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego mieszkańców w zachowaniu, konserwacji i zgodnym z wymogami konserwatorskimi wykorzystaniu obiektów parkowych. Partycypacja ta wzmocni związki pomiędzy pol. i niem. mieszkańcami obszaru wsparcia.

Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz) oraz osiem pozostałych założeń parkowo-pałacowych należą do Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Założenia parkowo-pałacowe należące do Związku Parków:

 • Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz)
 • Park Przypałacowy w Brodach
 • Park i Pałac w Branitz
 • Park w Zatoniu
 • Park Mużakowski w Łęknicy
 • Park Przypałacowy w Żaganiu
 • Pałac Barokowy i Park Neschwitz
 • Park Przypałacowy w Altdöbern
 • Park Rododendronów Kromlau

Projektpartner:

 1. Miasto Cottbus – Leadpartner
 2. Miasto Forst (Lausitz)
 3. Miasto Zielona Góra
 4. Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“
 5. Gmina Altdöbern
 6. Gmina Gablenz
 7. Gmina Neschwitz
 8. Miasto Żagań

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2022

Wydatki kwalifikowalne:

Środki EFRR (85% Poziom dofinansowania)
Kwota: 728.924,57 €
Środki publiczne: 128.639,74 €
Razem: 857.558,31 €

z tego Miasto Forst (Lausitz)
Kwota: 167.304,44 €
Środki publiczne: 29.524,31 €
Razem: 196.828,75 €
Wydatki niekwalifikowalne: 3.200 €

Weiterführende Links: