Wielkość czcionki

Przegląd cen biletów

Bilet sezonowy

Bilety sezonowe w Ogrodzie Różanym są ważne przez cały sezon tj. od maja do września, w tym również podczas Festynu Ogrodu Różanego, który odbywa się od 24 do 26 czerwca 2022 r. (nie dotyczy imprez organizowanych przez osoby trzecie).

Bilet ze zdjęciem i nazwiskiem uprawnia do wejścia na teren parku. Jest on osobisty i nie może być przekazywany innym osobom. W związku z tym należy pamiętać, że w przypadku biletów rodzinnych na każdego członka rodziny zostanie wydany jeden bilet.

Bilet sezonowy jest już dostępny w biurze Informacji Turystycznej w Forst (Lausitz).

Kategoria Ceny

Ceny w przedsprzedaży

do 30.04.

Dorośli 36,00 euro

30,00 euro

Zniżkowy* 18,00 euro

15,00 euro

Bilet rodzinny I - 1 dorsosły, max. 2 dzieci 48,00 euro

40,00 euro

Bilet rodzinny II - 2 dorosłych, max. 4 dzieci 84,00 euro

70,00 euro

Dzieci do 10 lat wstęp wolny

wstęp wolny

Psy 18,00 euro

15,00 euro

 

Jednodniowy bilet wstępu

Kategoria Ceny
Dorośli 6,00 euro
Zniżkowy* 3,00 euro
Bilet rodzinny I - 1 dorosły, max. 2 dzieci 8,00 euro
Bilet rodzinny II - 2 dorosłych, max. 4 dzieci 14,00 euro
Dzieci do 10 lat wstęp wolny
Grupy do 20 osób za osobę 5,00 euro
Grupy dzieci i młodzieży od 10 osób, za osobę 3,00 euro
Psy 3,00 euro

Bilet wstępu podczas Festynu Ogrodu Różanego

Kategoria Piątek Sobota niedziela
Dorośli 9,00 euro 12,00 euro 9,00 Euro
Bilet kombi na wszystkie 3 dni 23,00 euro
Zniżkowy* 7,00 euro 9,00 euro 7,00 Euro
Dzieci/ uczniowie (poniżej 10 lat) 4,00 euro 6,00 euro 4,00 Euro
Bilet rodzinny I - 1 dorosły, max. 2 dzieci 10,00 euro 16,00 euro 10,00 Euro
Bilet rodzinny II - 2 dorosłych, max. 4 dzieci 18,00 euro 28,00 euro 18,00 Euro
Grupy (od 20 osób) za osobę 8,00 euro 10,00 euro 8,00 Euro
Psy 3,00 euro 3,00 euro 3,00 euro

*Zniżkowy (z urzędowym potwierdzeniem uprawnień):

 • Dzieci od ukończonego 10. roku życia do ukończonego 18. roku życia oraz uczniowie z legitymacją szkolną (okazania legitymacji od ukończonego 15. roku życia). Za uczniów uważa się w niniejszym dokumencie osoby uczęszczające do szkoły ogólnej, legitymujące się od ukończonego 15. roku życia legitymacją z wpisanym rodzajem szkoły. Uznawane są legitymacje szkół średnich drugiego stopnia (licea, szkoły zawodowe, technika itd.)
 • Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny na podstawowe zabezpieczenie w starszym wieku osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy zarobkowej (zgodnie z Kodeksem Socjalnym SGB XII)
 • Osoby w znacznym stopniu niepełnosprawne z legitymacją (przy oznaczeniu „B” w legitymacji opiekun ma wstęp wolny)
 • Żołnierze zasadniczej służby wojskowej i cywilnej służby zastępczej
 • Studenci, praktykanci z uprawnieniami do zasiłku na kształcenie zawodowe (zgodnie z SGB III) i osoby otrzymujące stypendium federalne (Bafög)
 • Świadczeniobiorcy zgodnie z ustawą o osobach ubiegających się o azyl

Grupy:

 • Grupy autokarowe: wstęp wolny dla 1 kierowcy i 1 przewodnika
 • Grup dziecięce i młodzieżowe (od 10 osób ) wstęp wolny dla 1 osoby towarzyszącej

Rabat:

 • Partnerzy kooperacyjni: Stadtwerke Forst GmbH, posiadacze karty Stadtwerke Forst-Card otrzymują 1,00 € rabatu na całodzienne bilety wstępu dla dorosłych
 • Rabaty nie mogą być łączone z innymi zniżkami i dotyczą wyłącznie kategorii „Dorośli”.
 • Na bilety sezonowe nie udziela się rabatów.