Wielkość czcionki

Niemiecki Pokaz Róż

Miłośnikom kwiatów i ogrodów znane są specjalne wystawy, na których w szczególny sposób prezentowane są różne botaniczne rarytasy i piękności. Do największych należą Międzynarodowe Wystawy Ogrodnicze (IGA) i Pokazy Ogrodnicze (IGS) oraz Federalne Wystawy Ogrodnicze (BUGA).

W Niemczech co dziesięć lat odbywają się Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza (IGA). W latach nieparzystych odbywa się co dwa lata Federalna Wystawa Ogrodnicza (BUGA). Ponadto na poziomie krajów związkowych organizowane są w nieregularnych odstępach czasu wystawy krajowe (LAGA).

Ale w jaki sposób wpisuje się w to NIEMICKI POKAZ RÓŻ?

Jest on czymś wyjątkowym, ponieważ chodzi w nim przede wszystkim o „Królową kwiatów“.

W roku 1891 roku miała miejsce wystawa róż w Trewirze, a już w 1903 otwarto Niemiecką Wystawę Róż w Sangerhausen – zwaną dzisiaj EUROPEJSKIM ROZARIUM.

Przypadek sprawił jednak, że w 1913 początek miała wielka tradycja NIEMIECKICH POKAZÓW RÓŻ w formacie wystawy.
Dziś mówi się, że ta tradycja rozpoczęła się właśnie w 1913 roku w Forst, a więc jeszcze przed pierwszą wystawą federalną BUGA (1951 w Hanowerze) i pierwszą wystawą międzynarodową IGA (1953 w Hamburgu). Wtedy z pewnością nikt nie mógł tego przewidzieć.
Początek dała – zaplanowana pierwotnie jako wydarzenie jednorazowe – Wystawa Róż i Ogrodnictwa (RUGA) w Forst z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji cesarza Wilhelm II. Park w uznaniu jego znaczenia został swojego czasu objęty patronatem „Stowarzyszenia Niemieckich Miłośników Róż“, które nadało mu obecną nazwę. W ten sposób zaczęła się historia „Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego“ ... a ty samym być może też historia pokazów róż…

W kolejnych latach było wiele okazji do „celebrowania róż w sposób szczególnych“:

W roku 1923, w dniach od 7 do 9 lipca, odbył się w Forst pokaz róż połączony z walnym zjazdem Stowarzyszenie Niemieckich Miłośników Róż. W trudnym ekonomicznie okresie kryzysu gospodarczego i związaną z nim inflacją było to godne uznania wydarzenie, którym uczczono X jubileusz Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego.

Już w roku 1933 założono „Eksperymentalny Ogród Nowości“, który został rozbudowany w 1935 roku. Wśród ekspertów znany już był wtedy fakt, że różne odmiany róż inaczej się rozwijają w różnych miejscach. Chociaż w kolejnych latach pokazy róż i róż ciętych odbywały się w Forst w tych trudnych gospodarczo latach nieregularnie, to jednak doszło już w 1938 roku do zorganizowania NIEMIECKIEGO POKAZU RÓŻ – i to z 500 odmianami, 40.000 roślin i około 100.000 gości.

Dopiero po 75 latach udało się ponownie zrealizować pomysł NIEMIECKIEGO POKAZU RÓŻ.Przerwa stała pod znakiem wojny i zniszczenia, zawirowań gospodarczych, DWÓCH państw niemieckich i historycznego politycznego zjednoczenia w 1989 roku…

Na NIEMIECKIM POKAZIE RÓŻ 2013 z okazji jubileuszu 100-lecia Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego zaprezentowano najpiękniejsze okazy i ciekawe nowe odmiany, a wśród nich wysokiej jakości rośliny towarzyszące i historyczną architekturę ogrodową.

Broschüre Deusche Rosenschau 1913 , Rechte: Stadt Forst (Lausitz)
Broschüre zur Deutschen Rosenschau 1938, Rechte: Stadt Forst (Lausitz)
Broschüre zur Deutschen Rosenschau 2013, Rechte: Stadt Forst (Lausitz)

NIEMIECKI POKAZ RÓŻ 2013

Czas trwania: 14.06. - 29.09.2013
Pre-Opening/przedsezon: 01.05. - 13.06.2013
Oczekiwani goście: 125.000
Faktyczni goście: 180.000
Całkowita powierzchnia NIEMIECKIEJ WYSTAWY RÓŻ 17 ha
Budżet całkowity: ok. 8,1 mln €
z tego inwestycje: ok. 6,4 mln €

Prezentacje róż w parku
Ponad 7.400 m² z krzewami róż oraz różami pnącymi, rabatowymi, szlachetnymi, piennymi, nostalgicznymi, pachnącymi, okrywowymi, dzikimi itp.

Nowe nasadzenia róż
ok. 2.500 m² (10.000 sztuk) w samym Ogrodzie Nowości,
ok. 1.000 m² nasadzeń uzupełniających w istniejącym asortymencie

Drzewa
Ponad 1.250 drzew w ponad 50 odmianach

Sezonowe nasadzenia kwiatów
Ok. 1.000 m²

Ogrody tematyczne
Ogrody różanych miast, ogród jubileuszowy, ogród róż piennych, ogród wiosenny i wrzosowy, ogród zapachów i wiele innych.

STREFA WYSTAWOWA
Ogród różany 5,8 ha - „Oblicze Róży“
Prezentacje tematyczne róży jako produktu botaniczno-ogrodowego
Punkt kulminacyjny: prezentacja różanych nowości (główny teren NIEMIECKIEGO POKAZU RÓŻ 2013)

Wehrinsel - 9,3 ha - „Mit róży“
Prezentacja róży w architekturze i kulturze, w społeczeństwie, religii, muzyce, teatrze, modzie i życiu codziennym.

Reisigwehrinsel 1,8 ha - „Róża w naturze“
Przedstawienie róży w jej środowisku i biocenozie oraz znaczenie róży dla ochrony gatunków.

Okoliczne cieki - 2,4 km
Nysa, młynówka, kanały

ORGANIZATORZY NIEMIECKIEGO POKAZU RÓŻ 2013
Miasto Róż Forst (Lausitz)
Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V. (Stowarzyszenie Niemieckich Miłośników Róż)
Förderverein Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz) 1913 e.V. (Stowarzyszenie Promocji Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz 1913)