Wielkość czcionki

Europejski Związek Parków Łużyckich

Europejski Związek Parków Łużyckich został załozony dnia 16 listopada 2010 roku w Brodach. Na samym początku do związku należały obiekty parkowe w Brodach, Bad Muskau/ Łeknicy, Cottbus-Branitz i Forst (Lausitz).

Wszystkie parki łączy ze sobą rozwój historyczny, na który wpływ miały ważne dla Łużyc osobistości, jak Henryk hrabia von Brühl i Herman książę von Pückler-Muskau.

Dążenie do budowania transgranicznej identyfikacji kulturowej w regionie niesie za sobą długofalowe skutki w oświacie, turystyce i gospodarce oraz przyczynia się do zmian strukturalnych na Łużycach i do europejskiej integracji.

Efektywny rozwój Związku stworzył warunek do tego, aby przyjąć w 2018 roku pięć kolejnych obiektów pałacowo-parkowych. Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst (Lausitz) oraz osiem pozostałych założeń parkowych należą dziś do Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

W skład Związku Parków wchodzą następujące zespoły pałacowo-parkowe:

  1. Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz)
  2. Park Przypałacowy w Żaganiu
  3. Park Przypałacowy w Brodach
  4. Park Przypałacowy w Aldöbern
  5. Park Mużakowski
  6. Park w Zatoniu
  7. Park i Pałac w Branitz
  8. Park Rododendronów Kromlau
  9. Pałac Barokowy i Park Neschwitz

Odwiedzając wszystkie założenia parkowe można doświadczyć trzech wieków historii kultury ogrodowej. Niezależnie od różnorodnych powiązań istniejących pomiędzy ogrodami, każdy z nich zachował swój własny charakter.

Strona internetowa Związku Parków www.parkverbund.eu zaprasza do odkrycia tego krajobrazu ogrodowego poprzez nastrojowe zdjęcia i szereg praktycznych informacji na temat poszczególnych parków.