Wielkość czcionki

Dostępność bez barier

Deklaracja dostępności bez barier – miasto Forst (Lausitz)

Miasto Forst (Lausitz) angażuje się w zapewnienie digitalnej dostępności bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Stale staramy się, aby usługi cyfrowe były bardziej przyjazne dla użytkowników i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Deklaracja dostępności bez barier dotyczy strony internetowej: www.rosengarten-forst.de.

Miasto Forst (Lausitz) stara się udostępniać bez barier stronę www.rosengarten-forst.de zgodnie z brandenburską ustawą o równym statusie osób z niepełnosprawnościami (BbgBGG) oraz rozporządzeniem o brandenburskiej technice informatycznej bez barier (BbgBITV) w połączeniu z rozporządzeniem o technice informatycznej bez barier (BITV 2.0).

Podstawą dostępności bez barier są obowiązujące na całym świecie wytyczne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) na poziomie zgodności AA oraz norma europejska EN 301 549, wersja 3.1.1.

Starania o wsparcie dostępności bez barier

Miasto Forst (Lausitz) podejmuje następujące działania, aby zapewnić dostęp:

  • Dostępność bez barier jest przedmiotem zintegrowanej koncepcji rozwoju miasta. • Dostępność jest częścią naszych wewnętrznych wytycznych.
  • Dostępność bez barier uwzględniana jest przy zakupach.
  • Wewnątrz urzędu obowiązują jasne cele i kompetencje w zakresie dostępności bez barier.
  • W urzędzie obowiązują formalne metody zapewnienia jakości w zakresie dostępności.
  • Włączamy osoby z niepełnosprawnościami do naszych testów przeprowadzanych z użytkownikami.

Status zgodności

Aktualny standard dostępności bez barier strony internetowej:

Nieznany

Aktualny status zgodności treści:

Częściowo zgodny: Niektóre treści nie w całości odpowiadają standardowi dostępności bez barier.

Znane problemy dostępności bez barier

Mimo naszych starań przy korzystaniu ze strony internetowej mogą wystąpić problemy.

Prosimy o skontaktowanie się z nami, jeśli dostrzegą Państwo problem tu nie wymieniony.

Filmy:
Nasze filmy obecnie nie mają napisów.

Dokumenty PDF:
Dokumenty PDF przeważnie nie spełniają warunków dostępności bez barier.

Zdjęcia:
Nie wszystkie zdjęcia mają teksty alternatywny opis. Pracujemy nad usunięciem tego problemu.

Przekierowania do aplikacji zewnętrznych lub stron internetowych poza stroną forst-lausitz.de:
Przekierowania te mogą prowadzić do treści, które nie są dostępne bez barier.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Niniejsza strona internetowa jest tak zaprojektowana, że jest kompatybilna z następującymi przeglądarkami:

  • Internet Explorer (Windows) wersja 11.0 (w ograniczonym zakresie), Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
  • Safari

Niniejsza strona internetowa jest tak zaprojektowana, że jest kompatybilna z następującymi technologiami wspomagającymi:

  • JAWS Screen Reader

Metody oceny

Miasto Forst (Lausitz) oceniła dostępność bez barier tej strony według następującej metody: samoocena.

Proces pozyskiwania informacji zwrotnej (feedback)

Będziemy wdzięczni za informacje zwrotne od Państwa dotyczące dostępności bez barier tej strony.

Prosimy o kontakt w jeden z poniższych sposobów:

Adres pocztowy:

Stadt Forst (Lausitz)
Die Bürgermeisterin
Lindenstraße 10 -12
03149 Forst (Lausitz)

E-Mail:

webmaster@forst-lausitz.de

Czy chcieliby Państwo przekazać nam swoje wskazówki szybko i wygodnie?
Prosimy o wykorzystanie w tym celu tego formularza kontaktowego.
Postaramy się odpowiedzieć Państwu w ciągu 15 dni roboczych.

Postępowanie skargowe

W przypadku niezadawalających odpowiedzi udzielonych w terminie trzech tygodni lub braku odpowiedzi z wyżej wymienionych możliwości kontaktu mogą Państwo w Biurze Skarg Kraju Związkowego Brandenburgii przy Ministerstwie Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumenckiej Kraju Związkowego Brandenburgii złożyć wniosek o sprawdzenie wymienionych tu regulacji i działań.

Biuro sprawdzi legalność wniosku i zarządzi w pojedynczym przypadku kontrolę techniczną strony internetowej, dokonywaną przez Biuro Kontroli Dostępności bez Barier Technologii Sieciowych i Aplikacji Kraju Związkowego Brandenburgii. Biuro Skarg ma zgodnie z § 4 ust. 3 BbgBITV zadanie polubownie rozstrzygać spory w dotyczące dostępności bez barier w zakresie IT w pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami i urzędami publicznymi Kraju Związkowego Brandenburgii. Postępowanie skargowe jest bezpłatne i nie wymaga zaangażowania radcy prawnego.

Kontakt:
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg - Landesbehindertenbeauftragte | Durchsetzungsstelle -

Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S, 14467 Potsdam
E-Mail: Durchsetzung.BIT@MSGIV.Brandenburg.de